Vairavimo teorijos egzaminas

Laikant B kat. (lengvojo automobilio) egzaminą prie kompiuterių duodama 30 klausimų.
Laikant kitų kategorijų vairavimo teorijos egzaminą gausite ne mažiau kaip 35 klausimus – 30 bendrųjų klausimų ir po 5 specifinius iš kiekvienos kategorijos.
Egzaminas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakote į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų.
Testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek KET teste yra klausimų.

Klausimai egzamine yra dažniausiai pateikiami iš šių temų:

5 klausimai iš tam tikros kategorijos, pvz. jeigu laikote A kat., tai 5 klausimai bus susiję su vairavimu motociklą;
8 klausimai iš sankryžų;
2 klausimai iš važiavimo greičio;
2 klausimai iš sankryžų su reguliuotoju;
2 klausimai iš kelio ženklų;
1 klausimas iš žiedinės sankryžos;
1 klausimas iš krovinio gabenimo;
1 klausimas iš važiavimo gyvenamosiose zonose;
1 klausimas iš manevravimo;
1 klausimas iš saugaus vairavimo.

Užsiregistruoti egzaminui galima telefonu, internetu arba atvykus į „Regitros“ padalinį. „Regitros“ informacijos centras Tel. 870055151

Dėmesio! Jeigu rezervuosite „Regitroje“ laiką egzaminui ir dėl kokių nors priežasčių negalėsite atvykti, nepamirškite pranešti „Regitrai“ iš anksto, bent paskutinę darbo dieną prieš egzaminą. Kitaip kita egzamino data galės būti paskirta tik po mėnesio. Informaciją apie neatvykimą galima pateikti pačiam registravimo sistemoje atšaukiant rezervuotą egzaminą arba paskambinus bendruoju informacijos telefonu 870055151.

Kaip vyksta praktinis vairavimo egzaminas

B kat. vairavimo egzaminas susideda iš trijų bendrųjų klausimų prieš važiavimą ir vairavimo kelyje realaus eismo sąlygomis. Egzamino trukmė – ne mažiau kaip 60 minučių.

Po atsakymų į bendruosius klausimus, turite susireguliuoti sėdynę, galvos atramą, vairą, veidrodėlius – neapčiupinėdami stikliuko, prisitaikyti diržo kilpos aukštį, prisisegti diržą. Galite paprašyti egzaminuotojo leisti apsiprasti su automobiliu, pajudėti atbuline pavara – prieš išvažiuojant į gatvę. Apsipratimo metu egzaminuotojas jūsų klaidų neturėtų registruoti.

Praktikos egzaminą gali stebėti egzaminuojamąjį mokęs vairavimo instruktorius, jei tam neprieštarauja egzaminuojamasis.

Patikrinimo prieš važiavimą klausimai (atsitiktinumo principu pateikiami trys klausimai)

Automobilio variklio dangtį atidaro „Regitros“ egzaminuotojas.

Specialieji B kategorijos egzamino manevrai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. atliekami gatvėje realaus eismo salygomis.

Egzaminas gatvėje

Mieste privalėsite parodyti kaip sugebate vairuoti normalaus eismo sąlygomis.

Pamitėtume keletą įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų – iš ilgo jų sąrašo.

Vairavimo egzamino metu tikrinama ar sugebate važiuoti ekonomiškai. Pavaras perjungti reikia variklio apsisukimams nepasiekus 2000 aps./min. 50 km/val. greičiu judėti reikia įjungus ketvirtą pavarą, o 70 km/val. – penktą arba šeštą.

Važiuojant reikia dairytis per veidrodėlius, parodyti posūkio signalą iki manevro likus 5 sekundėms, laikytis saugaus atstumo iki priekyje važiuojančių transporto priemonių, neviršyti leistino greičio.

Specialieji B kategorijos egzamino manevrai realaus eismo salygomis.

Važiuojant egzamino maršrutu, egzaminuotojas parinks jums specialiųjų B kategorijos egzamino manevrų tipus ir vietas.

Egzamino metu tikrinama, ar būsimasis lengvojo automobilio vairuotojas sugeba:

  • apsisukti ribotame plote,
  • pastatyti automobilį lygiagrečiai šaligatviui bei
  • parkuoti įstrižai arba statmenai šaligatviui

Duodamas vienas iš šių pratimų.

Taip pat tikrinama:
– ar vairuotojas sugeba palikti automobilį stovėti įkalnėje arba nuokalnėje,
– ar moka sustoti įkalnėje, o po to pradėti važiuoti,
– ar moka atlikti atbuline eiga posūkį į dešinę – įsukti į „T“ formos sankryžą.

Apsisukimo ribotame plote pratimui atbulinę pavarą galima jungti ne daugiau kaip du kartus. Automobilio ratai privalo neliesti šaligatvio kraštų.

Parkavimo lygiagrečiai manevras. Pradedant pratimą tarpas iki gretimai stovinčio automobilio gali būti apie vieną metrą. Statant automobilį nutolti nuo priekyje stovinčio automobilio galima ne toliau kaip per tris metrus, o baigiant manevrą šis tarpas turi sumažėti iki vieno – dviejų metrų. Artimesni šaligatviui automobilio ratai neturėtų būti nutolę nuo jo toliau kaip per 40 centimetrų.

Automobilio statymas įstrižai arba statmenai. Pastačius automobilį atstumas iki gretimo automobilio turi būsti nuo pusės metro iki vieno metro. Taip pat, sustoti reikia ne arčiau kaip 40 centimetrų atstumu iki galinės linijos. Statant automobilį atbulinės eigos pavarą įjungti galima ne daugiau kaip du kartus.

Kiekvienu atveju, atlikdami pratimus skaičiuokite savo pavarų jungimus ir išnaudokite galimybes pataisyti manevrą.

Dažniausios kritinės klaidos

Egzaminas laikomas neišlaikytu, jeigu egzaminuojamojo klaidos kelia pavojų automobiliui arba kitiems eismo dalyviams, jei jis padaro vieną kritinę klaidą arba aštuonias nekritines (viso egzamino metu).

Jei egzaminuotojas užfiksuos keturias ar penkias iš eilės tokio paties pobūdžio klaidas, egzaminas bus neišlaikytas.

Dažniausiai per praktinį egzaminą daromos klaidos

pabaigus sustojimo į stovėjimo vietą manevrą, automobilis stovi ant arba už stovėjimo vietą žyminčių linijų (kai stovėjimo vieta yra paženklinta).
vairuojamas automobilis susiduria su kitu objektu
automobilis vienu ar daugiau ratų užvažiuoja ant šaligatvio krašto
parkavimosi lygiagrečiai manevro metu sustojama per toli nuo šaligatvio krašto.

Išlaikytas praktikos egzaminas galioja vienerius metus. Vėliau egzaminą reikia laikyti iš naujo.

Neišlaikius praktikos egzamino, vėl laikyti egzaminą galima ne anksčiau kaip po septynių kalendorinių dienų.